chelmiec.pl

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego pobierz

Ramowy rozkład dnia 3-4 latków oraz 5-6 latków pobierz

 

... MÓW DZIECKU, ŻE JEST DOBRE, ŻE MOŻE, ŻE POTRAFI ... Janusz Korczak

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ WYCHOWANKÓW

Przedszkola Integracyjnego „Bajkowa Kraina”

w roku szkolnym 2015/2016

 

ARTYSTYCZNO-LOGOPEDYCZNY PONIEDZIAŁEK

 • projekty plastyczne
 • odkrywanie talentów
 • rozwój osobowościowy
 • profilaktyka logopedyczna grupowa
 • kształtowanie kultury żywego słowa


LEKSYKALNY WTOREK

 • warsztaty z języka angielskiego


RYTMICZNA ŚRODA

 • zajęcia artystyczno-muzyczne
 • poznawanie nowych piosenek i wierszyków
 • zajęcia z elementami rytmiki

 

TANECZNO-DUCHOWY CZWARTEK

 • zajęcia z elementami religii rzymsko-katolickiej
 • zajęcia taneczne
 • pląsy i wygibasy

 

DYNAMICZNY PIĄTEK

 • zajęcia ruchowe
 • gry, zabawy, konkursy wewnątrzprzedszkolne
 • zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne
 • zabawy integracyjne
 • profilaktyka psychologiczno-pedagogiczna