chelmiec.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO „BAJKOWA KRAINA” W BICZYCACH DOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 prowadzonego przez LGD „KORONA SĄDECKA”

ZASADY REKRUTACJI:

Kryterium formalne:

 • dzieci w wieku 2,5 - 6 lat;
 • dzieci w wieku 6-8 lat  w przypadku rocznego odroczenia realizacji obowiązku szkolnego oraz posiadania orzeczenia o kształceniu specjalnym.

System preferencji:

 • dziecko zamieszkałe na obszarze LGD „KORONA SĄDECKA” tj. w gminach: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów oraz w mieście Grybów– 2pkt.
 • wielodzietność rodziny (co najmniej 3 dzieci)– 2pkt.;
 • dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 2 pkt.;
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka – 2pkt.;
 • orzeczenie o niepełnosprawności co najmniej jednego z rodziców oraz rodzeństwa – 1pkt.;
 • samotne wychowywanie dziecka – 1pkt.;
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą – 1pkt.;
 • dziecko uczęszczające do Żłobka „Przystanek Maluszka” w Chełmcu – 1 pkt.

W przypadku tej samej liczby punktów w systemie preferencji obowiązuje wiek oraz kolejność zgłoszeń.

ZAPEWNIAMY:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • dogodne godziny otwarcia:  6.30 – 17.30;
 • zniżki dla drugiego, trzeciego i kolejnego rodzeństwa oraz dziecka z Kartą Dużej Rodziny (5% upustu);
 • zajęcia z: języka angielskiego,  rytmiki, tańca, plastyki, gimnastyki korekcyjnej, logopedii;
 • trzy posiłki dziennie ( w tym obiad dwudaniowy);
 • spotkania z interesującymi ludźmi.

Pozostałe szczegóły oferty oraz możliwość pobrania formularzy na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkolebiczyce.pl oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Korona Sądecka: www.lgdkoronasadecka.pl , a także stronie internetowej Gminy Chełmiec: www.chelmiec.pl.

Cena300 zł ( wraz z wyżywieniem oraz zajęciami dodatkowymi)

Rekrutacja trwa od 01-03-2016 r. do 31-03-2016 r. ( w godzinach pracy biura przedszkola 730 – 1530).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze przedszkola (budynek zespołu Szkół w Biczycach Dolnych)

Kontakt:

tel. (18) 443 07 88, 608 111 131, e-mail: biuro@przedszkolebiczyce.pl

Załączniki: